Följ Sony Sverige

Sony stöttar UNOPS globala innovationscenter i Lund

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2019 13:30 CEST

LUND, SVERIGE – 21 oktober 2019 – Sony blir det första företaget att stötta FN-organet UNOPS nya globala innovationscenter i Lund. Centret, som invigs i dag, ska utveckla banbrytande och disruptiv teknik för att möta de globala hållbarhetsmålen.

Ett nära samarbete mellan privat och offentlig sektor samt akademin är en av nycklarna för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Det är utgångspunkten för UNOPS nya globala innovationscenter i Lund, som blir en arena för ett nära samarbete mellan intressenter från olika delar av samhället.
“Omfattningen av och ambitionerna för de globala hållbarhetsmålen gör att vi alla måste arbeta tillsammans för att hitta innovativa lösningar på världens största utmaningar. Det här centret erbjuder en plats för att utveckla partnerskap som hjälper oss att tänka utanför ramarna och uppnå en bättre värld för alla”, säger Grete Faremo, chef för UNOPS.

Det nya centret ligger i närheten av Sonys största utvecklingscenter utanför Japan. I Lund har Sony samlat många av sina forskare kring ämnen som 5G, Internet of Things (IoT) och trådlös uppkoppling. Lund är också det europeiska centret för Sony Startup Acceleration Program, som har till syfte att förverkliga idéer från företag, startups, universitet och icke-vinstdrivande organisationer genom att erbjuda kunskap och faciliteter som är nödvändiga för innovation och inkubation. Nu sluts ett avtal mellan UNOPS och Sony som innebär att Sony ska stötta UNOPS innovationscenter.

“Att vi inleder ett samarbete med UNOPS bygger på en lång tradition av att Sony engagerar sig i aktiviteter som skapar både ekonomiskt och socialt värde och bidrar till ett hållbart samhälle. De globala hållbarhetsmålen utgör ett viktigt ramverk för varje företag och Sony vill ta en aktiv roll i arbetet för att nå dessa mål”, säger Stefan Andersson som är platschef för Sony i Lund.

Sony blir det första företaget som stöttar UNOPS nya innovationscenter i Lund. SSAP Europe har redan deltagit i ett UNOPS-hackaton i Antigua och Barbuda och stod i februari värd för en tvådagars workshop med experter från båda organisationerna.

“Att ett FN-organ och ett teknikföretag tänker tillsammans ger upphov till spännande perspektiv och idéer. Det vet vi från våra initiala aktiviteter under året. Vi ser samarbetet med UNOPS som en mycket spännande möjlighet att arbeta med idéskapande och innovation kring lösningar för en mer hållbar värld”, säger Anders Ahlgren, ansvarig för SSAP Europe.

“Vi välkomnar Sonys stöd till UNOPS globala innovationscenter och ser fram emot att arbeta tillsammans för att utveckla idéer som förbättrar liv”, säger Grete Faremo.

För mer information, kontakta:

stefan.olsson@plankpr.se

Om Sony Corporation

Sony Corporation är ett kreativt underhållningsföretag på en solid grund av teknik. Från spel och nätverkstjänster till musik, bild, elektronik, halvledare och finansiella tjänster fyller Sony världen med känslor genom kreativitet och teknik. För mer information, besök http://www.sony.net/